NUT logo

Beleidsplan Nut, departement Langstraat

RSIN: 816511871

 

1.Doelstelling
Het departement Langstraat is een vereniging met statuten die zijn opgemaakt d.d. 22 november 1994. Het departement stelt zich ten doel het welzijn – in de ruimste zin – van individu en samenleving te bevorderen. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.

2.Organisatie
Het departement Langstraat is lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement is een vereniging met leden. Jaarlijks houdt het departement een Algemene Ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en activiteiten van het afgelopen jaar en het beleid voor het volgende jaar/jaren wordt vastgesteld.

3.Activiteiten
De activiteiten van het departement zijn de volgende;
- het organiseren - al dan niet in samenwerking met collega-organisaties - van culturele evenementen voor haar leden en niet-leden;
- het organiseren van educatieve activiteiten zoals lezingen voor leden en niet-leden.

4.Inkomsten
De inkomsten van het departement bestaan uit:
a. de contributies van de leden;
b. entreegelden van leden en niet leden bij lezingen;
c. gekweekte renten & donaties.

5.Financieel beheer
Het dagelijks beheer van de geldmiddelen van het departement is opgedragen aan de penningmeester. Het departementsbestuur regelt de taken en bevoegdheden van de penningmeester. De door de bestuursleden en vrijwilligers - in het belang van het departement - gemaakte reis- en verblijfkosten worden vergoed overeenkomstig de door het departement vastgestelde normen.
De gelden van het departement worden beheerd op een wijze waarbij de liquiditeit, soliditeit en het rendement is gewaarborgd en een positief vermogen in stand wordt gehouden.

Bestuur en bereikbaarheid departement
Het bestuur van het departement bestaat uit de volgende personen:

de heer G.P.A. Hulsbos
de heer B.de Graaf    
Mevrouw E. van Schaijck
de heer E. Gaakeer
Mevrouw H.A. de Bruin
Mevrouw L.Haarmans
 
Hoefsteeg 8
5142 NC Waalwijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.nutlangstraat.nl

Bijlagen: