Wist U dat ......

Wist u dat……………

- U voor de activiteiten augustus t/m december nu al kunt reserveren.
- Voor de activiteiten die vanaf januari 2024 worden georganiseerd, kunt u reserveren vanaf 1 december 2023. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een inschrijfformulier,
- U in de pauze bij een lezing een kopje thee/koffie en na afloop een drankje krijgt.
- Uw kinderen, vrienden en kennissen ook belangstelling kunnen hebben in ons programma en altijd welkom zijn.
Stuur het programma daarom aan hen door!!!
- Leden van NUT Langstraat eenmaal per jaar gratis een introducé mee mogen nemen naar een lezing.
- U met een PasWijzer (www.paswijzer.nl) korting krijgt.

Let op:
- Bij annulering van een inschrijving voor een excursie binnen 14 dagen vóór vertrek worden alleen de variabele kosten terugbetaald voor zover daarvoor nog geen verplichtingen werden aangegaan. Het betreft toegangsbewijzen, maaltijden etc. Dit geldt uiteraard niet voor de vaste kosten zoals busvervoer omdat die kosten al vooraf door ’t Nut betaald zijn en de prijs bepaald wordt aan de hand van het aantal inschrijvingen.
- Bij lezingen wordt geen restitutie gegeven. Hierbij zijn in het algemeen geen aantallen gebonden beperkingen.
- Zowel voor lezingen als voor excursies is de meest voor de hand liggende mogelijkheid om zelf een vervanger te zoeken.
- De excursies zijn over het algemeen toegankelijk voor leden die nog redelijk goed ter been zijn. Indien u speciale assistentie of zorg nodig heeft (denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een rolstoel), dient u zelf voor een reisgenoot te zorgen die deze hulp kan verlenen.
- Door deel te nemen aan de activiteiten verklaart de deelnemer om noch NUT Langstraat noch de begeleiders aansprakelijk te stellen voor wijzigingen in het programma of voor ongevallen tijdens de excursies.